SPJ-USO REITERA A SOLICITUDE DE REALIZACIÓN DA PROBA DE DETECCIÓN PRECOZ DO CANCRO COLORECTAL ANTE A NEGATIVA DO SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS.

Resultado de imaxes para vigilancia de la salud

SPJ-USO por medio de escrito presentado o día 19 de Febreiro de 2019, reitera a solicitude de que se inclúa a proba de detección precoz do cancro colorrectal no recoñecemento médico anual.

Toda vez que que con data 11 de Febreiro de 2019, se nos contestou ó noso escrito presentado anteriormente, contestación negativa na que o Xefe de Servizo de Prevención de Riscos Laboráis o único que fai é escurrir o vulto e desentenderse totalmente dunha petición lóxica, razoada e que ademais cun pequeno custo. Polo que esperamos que reconsideren a súa postura e se inclúa destro da CAMPAÑA DE VIXILANCIA PERIÓDICA DE SAÚDE PARA O ANO 2019.

A continuación adxuntamos o escrito presentado no día de onte e a contestación do Xefe de Servizo de Prevención de Riscos Laboráis.

ESCRITO REITERANDO A INCLUSIÓN DA PROBA DE DETECCIÓN PRECOZ DO CANCRO COLORRECTAL

RESPOSTA PROBA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CANCRO COLORRECTAL

Los comentarios están cerrados.