Solicitudes para que “NON” se apliquen os prorrateos en nómina das cantidades pendentes

27315-logo_intranet_xustizaNa seguinte ligazón (MODELO DE SOLICITUDE) ponse á disposición do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia o modelo de solicitude para o caso de que NON desexe acollerse ao rateo dos descontos por xornadas de folga pendentes de aplicar na nómina.

A dita solicitude deberá remitirse ao enderezo electrónico que figura no propio impreso antes das 14:00 horas do vindeiro xoves 31 maio de 2018.


MODELO_SOLICITUDE_NON_PRORRATEO pdf

Los comentarios están cerrados.