AUXILIO XUDICIAL.- PUBLICACIÓN NO DOGA E NO BOE DO DIA DE HOXE (8/4/2022) APROBADOS E PRAZAS

No doga do dia de hoxe publicase a resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fai pública a relación de prazas correspondentes ao ámbito territorial de Galicia (anexo I) que se ofrecen aos/as aspirantes aprobados/ as nas probas selectivas para o ingreso no corpo de auxilio xudicial da Administración de xustiza, quenda libre, convocada pola Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.

Accede aoDoga.-⤵️⤵️

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220408/Indice69_es.pdf

Accede as prazas de Galiza.- GALICIA

No Boe de hoxe 8 de abril, publícase a Orde JUS/285/2022 do 1 de abril pola que se publica a relación de aprobados do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, ao corpo de Auxilio xudicial da Administración de Xustiza, convocado por orde JUS /60/2020 e 15 de xaneiro.

O PRAZO PARA PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN E DE 20 DIAS HABILES, desde a publicación desta Orde no «Boletín Oficial do Estado», as persoas aspirantes que figuran no anexo II presentarán no Rexistro Xeral deste Ministerio, cale Bolsa, número 8, código postal 28012 de Madrid, ou ben, nos Rexistros de calquera dos órganos previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e dirixida á Unidade EA0010560-Procesos selectivos Administración de Xustiza-Oficina Ou00011588-Medios Persoais. Procesos Selectivos Xustiza, xunto coa documentacion que figura nesta Orde e a solicitude de destino.

Publícase a Orden JUS/284/2022 DE 1 DE ABRIL pola que se publica a relación de prazas correspondentes ao Ámbito de Península e de Baleares que se ofrecen a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Xudicial da Administración dé Xustiza, turno libre, convocadas por Orden JUS/60/2020 de 15 de enero.

As solicitudes de destino dos aspirantes deste ámbito formalizásense segundo modelo que aparece como anexo II desta orde e presentaranse no Rexistro Xeral do Ministerio de Xustiza, Secretaria de Estado de Xustiza cale Bolsa numero 8, 28012 Madrid ou polos medios previstos no articulo 16 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das Administaracions Publicas, no prazo de VINTE DIAS HABILES a contar desde a publicación da presente orde no Boe

Accede ao Boe.- ⤵️⤵️

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/

ACCEDE A ORDEN.- Relación de aprobados

Asimismo publicáronse no día de hoxe a orde pola que se ofrecen prazas aos aprobados nos diferentes ámbitos territoriais nos que se convocaron, a continuación incluímos as ligazóns:

AMBITO MINISTERIO

ANDALUCIA

ARAGON

ASTURIAS

CANARIAS

CANTABRIA

CATALUÑA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

COMUNIDAD VALENCIANA

LA RIOJA

MADRID

PAIS VASCO

SPJ-USO: Os teus DEREITOS, o noso TRABALLO!!!

Los comentarios están cerrados.