PUBLICADAS AS ADXUDICACIÓNS DAS SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS O 25/04/2019

66e8e-sustituciones

Producida a desocupación de diversos postos susceptibles de cobertura mediante substitución entre titulares, e non existindo candidatos/as nas respectivas unidades, ou non sendo posible a súa cobertura por persoal do órgano, procedeuse á publicación das prazas na intranet xudicial.

Adxudicacións

Los comentarios están cerrados.