CONVOCADOS CURSOS DE AUTOFORMACIÓN PARA XUSTIZA

 

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN

No dia de hoxe  31 de marzo de 2022 pola que se convoca o Programa de autoformación para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como para o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos ( PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia ( SUG).

Hai que ter en conta que o acceso aos contidos non implica a obrigación de presentarse ás probas de avaliación, nin é tampouco un requisito para matricularse nelas, pero só as persoas que se matriculen nestas probas e supérenas teñen dereito a obter un certificado de equivalencia, que ten o mesmo valor que uno de aproveitamento. En concreto, as probas de avaliación superadas nesta modalidade de formación valoraranse conforme ao que establezan as bases dos concursos que convoque, no seu día, a Dirección Xeral da Función Pública.

A AUTOFORMACION DISPÓN DE DÚAS OPCIÓNS:

👉 ACCEDER A CONTIDOS EGAP INSCRIBIENDOSE EN ZONA MATRÍCULA EGAP. (Anexo I)

👉SOLICITANDO PRESENTARSE Ás PROBAS DE AVALIACIÓN REGULADAS (Anexo II)

⭕👉Pode acceder aos contidos das actividades do Programa de autoformación, sen pasar por un proceso de selección, inscribíndose na zona de matrícula da EGAP, na dirección < https:// egap. xunta. gal/matricula>

⭕👉 O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 31 de maio de 2022.

⭕👉As solicitudes de participación nas probas de avaliación só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible na dirección < https:// egap. xunta. gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

 ⭕👉O número máximo de probas de avaliación das actividades do Programa de autoformación que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

ACCEDE Ao DOGA

⭕👉https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220405/AnuncioO150-280322-0001_es.html

 

Los comentarios están cerrados.