Probas Celga 2, 3 e 4. Publicadas as Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas.

balanza spjAs persoas excluídas disporán dun prazo de 10 días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación da resolución na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística, para poderen emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a súa exclusión.

En todo caso, as persoas que presenten emendas enviaranlle un correo electrónico á Secretaría Xeral de Política Lingüística, á conta sxpl.probascelga@xunta.gal, no cal indicarán o día en que presentaron a emenda e o contido desta.

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas

Celga 2: listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas de novembro de 2022

Remate do prazo de presentación de emendas: 21 de outubro de 2022

Celga 3: listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas de novembro de 2022

Remate do prazo de presentación de emendas: 21 de outubro de 2022

Celga 4: listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas de novembro de 2022

Remate do prazo de presentación de emendas: 21 de outubro de 2022

Los comentarios están cerrados.