PAREMOS O MAIOR ATAQUE CONTRA AS NOSAS CONDICIÓNS DE TRABALLO.

Resultado de imagen de lopj modificacionesComo ben sabedes, está a tramitarse en vía parlamentaria unha proposición de Lei para a modificación da LOPJ, que xa se aprobou no Congreso e que vai pasar o oportuno trámite no Senado.

Dita modificación, cuxa finalidade inicial era a de modificar a LOPJ no sentido de restituír os nove días de asuntos particulares que sempre tivemos en Xustiza, foi utilizada de forma torticera polos gobernos de quenda (primeiro o do PP que inicio a tramitación parlamentaria e agora o do PSOE que pretende facela efectiva) para facer TÁBOA RASA de importantes dereitos laborais, empezando por unha nova modificación do art. 521 LOPJ (a segunda xa, tras a primeira modificación que consentiron dócilmente STAJ, CC. OO e UXT en 2009) que acaba con calquera concreción dos nosos destinos, de tal forma que “se entenderá por centro de destino o conxunto de postos que radiquen no mesmo municipio”. Isto supoñerá que a Administración poderá movernos arbitrariamente e sen ningún tipo de restrición entre calquera destino dentro do municipio (entre distintos servizos comúns, entre distintas UPADs ou entre servizos comúns e UPADS e viceversa) É dicir MOBILIDADE, FLEXIBILIDADE E ARBITRARIEDADE Á CARTA, sen máis explicacións que a consabida frase “por necesidades do servizo”

Ademais deste BRUTAL ataque contra a concreción e seguridade dos nosos destinos (algo que vai en contra do principio de especialización, que calquera empresa solvente primaria sobre outros aspectos) esta reforma parlamentaria tamén inclúe outras modificacións moi prexudiciais, que vos resumimos:

A adscrición de xuíces de reforzo non comportará, por Lei, o aumento de funcionarios, é dicir a mesma persoal terá realizar o dobre de traballo, en moitos casos. Só se substituirán as prazas ocupadas por titulares e non por interinos. Isto en determinados destinos onde o persoal é maioritariamente interina, producirá o colapso dos órganos afectados. O persoal de reforzo interino será cesado no prazo máximo de seis meses, aínda cando persistan as causas que motivaron o seu nomeamento. Con todo non se modifica o art. 504.5 da LOPJ, que é o que regula o desconto salarial durante a I. T., desconto que se foi eliminado da normativa do resto da Administración Ante a gravidade do ataque aos nosos dereitos laborais, desde a Executiva Estatal de SPJ-USO dirixíronse escritos aos responsables dos catro sindicatos maioritarios (CSIF, STAJ, CC. OO e UXT) para promover unha fronte común, non só connosco, senón con todos os sindicatos que están implantados en Xustiza en todo o territorio nacional, incluídos os de ámbito exclusivamente rexional.

A resposta á nosa misiva, de momento, só veu da man de CC. OO. no sentido de que previamente a iso, desde SPJ-USO “tiñamos que retirar as críticas que realizamos contra a actuación que o seu sindicato, STAJ e UXT tiveron en 2009” (cando os tres tragáronse dócilmente o “sapo” da primeira gran modificación do art. 521). Obviamente SPJ-USO non vai faltar á verdade e non vai facer como CSIF que, nun ataque de amnesia selectiva, parece non lembrar as durísimas críticas que eles fixeron en 2009 contra o referidos tres sindicatos.

Este ninguneo ao que pretenden someter a SPJ-USO estes catro sindicatos maioritarios, en realidade non é contra o noso sindicato, senón contra os miles de funcionarios/ as de Xustiza que nos apoian e confían en nós, e iso nun momento en que habería que fomentar a unidade e a participación é unha total irresponsabilidade.

Por todo iso, por RESPONSABILIDADE E A FIN DE AXUNTAR FORZAS, desde SPJ-USO CONVOCAMOS FOLGA XERAL na Administración de Xustiza o próximo día 16 DE NOVEMBRO de 2018.

FAGAMOS AGORA O QUE SE TIVO QUE FACER EN 2009 E NON SE FIXO, UNHA GRAN FRONTE COMÚN CONTRA O DESPOTISMO DO MINISTERIO DE XUSTIZA E CONTRA A ARBITRARIEDADE NA nosa CARREIRA PROFESIONAL

NON Á MODIFICACIÓN DO ARTIGO 521 DA LEI ORGÁNICA DO PODER XUDICIAL

NON Á MODIFICACIÓN DOS CENTROS DE DESTINO ACTUAIS DOS FUNCIONARI@ S DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.

O 29 DE OUTUBRO INICIAMOS A CAMPAÑA E XA SUPERAMOS As 2.000 FIRMAS….…. TODAS As FIRMAS SON NECESARIAS, A TÚA TAMÉN

CONTINUA A LOITA PÁSAO E COMPARTE

FIRMA AQUÍ

 

Los comentarios están cerrados.