Órganos nova creación – Comisión de servizos

Pola DXX déusenos traslado da convocatoria para cubrir mediante comisión de servizos dunha plaza de Tramitador, de nova creación, no Decanato dos Xulgados de TUI, para visualizar a orden, a vacante e a instancia, fai clic no enlace correspondente.

Descoñécese a data prevista de publicación no DOG.

Resolución convocatoria

Anexo I VACANTES

Anexo II INSTANCIA

Los comentarios están cerrados.