OPOSICIONS AUXILIO XUDICIAL- CONVOCATORIA EXAME GALEGO APROBADOS EN GALICIA

OPOSICIÓNS – AUXILIO XUDICIAL – Publicado na web do Ministerio de Xustiza o ACORDO CONVOCANDO ao EXÁMEN DE GALLEGO aos APROBADOS EN GALICIA!!!!

 

18/09/2022: CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DA PROBA DE COÑECEMENTO DE GALEGO.

Conforme ao establecido na base 7.5 da Orde de convocatoria, este Tribunal Central Único acorda convocar aos opositores que no seu día solicitaron a celebración da proba de coñecemento de galego, no día, hora e lugar que a continuación se indica:
📆 DATA:29 de setembro de 2023
      HORA: 9:00 horas,
    LUGAR: EGAP (Escola galega de Administración Pública), Rúa            Madrid, 2-4 15707 Santiago de Compostela
Hai que lembrar que este exame NON TEN CARACTER ELIMINATORIO.
AMPLIA INFORMACIÓN NA WEB  DO MINISTERIO:

Auxilio Judicial, acceso libre, Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre (BOE de 19 de diciembre) (mjusticia.gob.es)

Los comentarios están cerrados.