Nova Oficina Xudicial en Galicia

Pola Dirección Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia déusenos traslado, a todos os sindicatos, de diversa documentación en relación coa implantación da nova oficina xudicial nesta Comunidade:


O primeiro documento é o
Proxecto de Decreto polo que se constitúen servizos comúns procesuais xerais na Administración de xustiza. Para miralo fai clic aquí.

O segundo é o Proxecto de Decreto polo que se constitúen unidades técnicoadministrativas nos edificios xudiciais e unidades de apoio a presidencias de tribunais e decanatos dos xulgados. Para miralo fai clic aquí.

O terceiro é un documento informativo sobre a distribución territorial e estrutura das novas unidades. Para miralo fai clic aquí.

O cuarto é un informe sobre a implantación da nova oficina xudicial. Para miralo fai clic aquí.


Los comentarios están cerrados.