INFORMACIÓN SOBRE OS PROCESOS SELECTIVOS: CONVOCATORIA DO TURNO LIBRE, OEP ACUMULADAS 2020, 2021 E 2022

OPOSICIÓNS

INFORMACIÓN SOBRE OS PROCESOS SELECTIVOS: convocatoria do turno libre das OEP acumuladas de 2020, 2021 e 2022.

Aínda que é provisional e pode ter modificacións puntuais,  segundo o Ministerio de Xustiza as puntuacións mínimas esixidas para cada exercicio dos procesos selectivos serán as seguintes:

ACCEDE Á CIRCULAR SOBRE AS OPOSICIÓNS OEP 2020, 2021 E 2022

O Ministerio de Xustiza informou que a proba do tercer exercicio de Tramitación Procesual e Administrativa será Word 2010, recolléndose nas bases da convocatoria que próximamente remitirá.

O Ministerio de Xustiza remitirá nos vindeiros días o texto definitivo da convocatoria á Función Pública para a súa aprobación e posterior publicación no BOE.

O Ministerio de Xustiza informa de que non haberá reserva de nota da anterior convocatoria.

O primeiro exercicio realizarase dentro dos catro meses seguintes á publicación da convocatoria no «Boletín Oficial del Estado.

Na vindeira semana comezará a negociación das bases da convocatoria do turno libre da OEP 2020-21-22, dos Corpos Especiais dos Facultativos do Instituto Nacional de toxicoloxía e Ciencias Forenses.

BORRADOR-PROCESOS-SELECTIVOS-FUNCIONARIOS-ADMINISTRACION-DE-XUSTIZA

– Prazas para o proceso de oposición libre OEP acumuladas de 2020, 2021 y 2022:

Los comentarios están cerrados.