IMPORTANTE: REMATE DO PRAZO DE SOLICITUDES DE CARREIRA PROFESIONAL PARA TÓDOLOS CORPOS GRADO 1 PARA O GRADO 2 DE TRAMITACIÓN E AUXILIO

PRAZO: ATA O 📆 MARTES 13 DE DECEMBRO PARA O  ▶Grao 1 en tódolos corpos e  ▶Grao 2 para tramitación e Auxilio.

 A solicitude debe facerse e presentarse obrigratoriamente de maneira telemática a través da OPAX.

Ao entrar en OPAX, aparecerá, tanto no menú lateral coma nos accesos directos, unha ligazón a «traxectoria profesional». Ao premer no enlace de traxectoria profesional, o sistema informará a persoa solicitante se cumpre ou non os requisitos segundo os datos que figuran neste.

 👉No primeiro caso (reúne requisitos): deberá acceder á solicitude, gravala, asinala e presentala.
👉 No segundo caso (non reúne un ou varios dos requisitos): unha vez acceda á solicitude, deberá marcar o/s requisito/s que non consta/n precargado/s pero que a persoa solicitante pode acreditar; para o que achegará a documentación xustificativa correspondente xunto coa propia solicitude.

🔴​MOI IMPORTANTE: non basta con gravar a solicitude, hai que asinala e presentala a través da aplicación, cun certificado dixital ou mediante as credenciais de acceso á OPAX. No caso de que cree máis dunha solicitude, só será válida a última presentada.

🔴 Lembrade que o prazo de presentación de solicitudes é o seguinte:

☑️ Grao 1 para tódolos corpos e Grao 2 para tramitación e Auxilio, 15 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación no doga. DENDE O 21 DE NOVEMBRO ATA O 13 DE DECEMBRO (ambos incluídos).
☑️ Grao 2 para Xestión e Forenses 15 días hábiles a partir do 2 de febreiro de 2023.

Los comentarios están cerrados.