EXPEDIENTE XUDICIAL ELECTRÓNICO: CALENDARIO OPERATIVO DO EXE NOS ÓRGANOS XUDICIAIS SEGUNDA QUINCENA DE SETEMBRO

Comunícase o calendario coas datas planificadas para as sesións presenciais por cada provincia para a segunda quincena de setembro dentro do plan de reforzo presencial do coñecemento e uso operativo do EXE nos órganos xudiciais enfocado á formación do expediente xudicial dixitalizado e á realización das comunicacións telemáticas:

CALENDARIO OPERATIVO EXE ÓRGANOS XUDICIAIS

Los comentarios están cerrados.