EGAP: SUSPENSIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PRESENCIAL

 

db93b6f1-d7b8-4ff5-bb61-216bde990b17

 

No DOG núm. 49-Bis publicouse o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020.

Neste acordo e polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19. Na Escola Galega de Administración Pública, seguindo as súas indicacións:

  • as actividades na modalidade de teleformación continúan invariables. Chegado o momento das probas finais presenciais, de ser necesario, informarase ao alumnado afectado sobre o seu aprazamento ou sobre a súa reconversión a probas online.
  • a actividade presencial suspenderase. Na medida do posible, tendo en conta a materia e as características da actividade, intentarase adaptar os cursos á modalidade de telepresenza. De non ser posible as actividades serán aprazadas ata novo aviso. En todos os casos o alumnado seleccionado nas actividades afectadas recibirá información a través do correo electrónico e/ou teléfono móbil indicado na súa zona de matrícula.
  • a biblioteca da Escola pechará a partir do luns e ata novo aviso.

Para máis información pode contactar coa EGAP a través dos seguintes correos electrónicos: programacion.egap@xunta.gal, xestion.egap@xunta.gal e novas

Los comentarios están cerrados.