EGAP – CONVOCADOS CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA E XURÍDICA GALEGA 2023 PARA PERSOAL DESTINADO EN GALICIA

CONVOCADOS CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA E ADMINISTRATIVA GALEGA PARA PERSOAL DESTINADO EN GALICIA  2023

O número de prazas por curso será de 25.

Os cursos impartiranse segundo se indica a continuación:

Administración de xustiza e outros colectivos relacionados coa xustiza de Galicia:

FX23001 Curso medio de linguaxe xurídica galega

Modalidade

Horas

Datas lectivas

Exame final

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

11 de novembro

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

11 de novembro

FX23003 Curso superior de linguaxe xurídica galega

Modalidade

Horas

Datas lectivas

Exame final

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

11 de novembro

Solicitudes:  O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP:  https://egap.xunta.gal/matricula

Cada persoa só poderá solicitar unha edición dos cursos convocados.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 7 de febreiro de 2023. (desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes ata as 14.00 horas da data de finalización.)

Amplía información e accede ó DOGA:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230125/AnuncioO150-190123-0001_gl.html

Los comentarios están cerrados.