EGAP – Convocados CURSOS DE FORMACIÓN para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia‼️

-Convocados CURSOS DE FORMACIÓN para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia‼️

Requisitos das persoas participantes: Poderá participar o persoal empregado público e as persoas integrantes das bolsas de interinos  da Administración de xustiza en Galicia en situación de servizo activo (incluído o persoal que teña concedido un permiso por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral).

Solicitudes:  O prazo de presentación de solicitudes será de dez días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula&gt; desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación. O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

 A renuncia: a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos/das responsables dos centros directivos.

– Por razóns de conciliación familiar.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

  1. b) A renuncia debe ser comunicada por escrito á EGAP cunha antelación de tres días anteriores ao inicio da actividade formativa. Na páxina web da Escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Amplía información e accede á relación de cursos: ⤵️⤵️⤵️
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220301/AnuncioO150-210222-0002_gl.html

RELACIÓN DE CURSOS OFERTADOS POLA EGAP

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público  

 

50 prazas

 

 

25 horas

 

 

 

Teleformación

 

Datas:

25 de abril ao 25 de maio 2022

Exame

 

25.5.2022 as 18.30 h

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos  

50 prazas

 

15 horas

 

Teleformación

Datas:

10 ao 27 de xuño 2022

Exame

30.6.2022

as 18.30 h

 

Atención ás vítimas do delito e información á cidadanía  

 

50 prazas

 

 

30 horas

 

 

Teleformación

Datas:

31 de maio ao 30 de xuño 2022

Exame

5.7.2022 16.30 h

Módulo I. Execución civil: disposicións xerais  

50 prazas

 

25 horas

 

Teleformación

Datas:

19 de abril ao 14 de maio 2022

Exame

19.5.2022 17.30 h

Módulo I. Lexislación social I  

50 prazas

 

25 horas

 

Teleformación

Datas:

25 de abril ao 20 de maio 2022

Exame

25.5.2022 17.30 h

Módulo II. Execución civil:  

50 prazas

 

25 horas

 

Teleformación

Datas:

26 de setembro ao 21 de outubro 2022

Exame

25.10.2022 18.30 h

Modulo III. Procedementos civís: disposicións xerais e modalidades procesuais  

 

50 prazas

 

 

25 horas

 

 

Teleformación

 

Datas:

19 de maio ao 13 de xuño 2022

 

Exame

16.6.2022 16.30 h

Módulo VI. O concurso de persoa natural que non sexa empresario  

50 prazas

 

20 horas

 

Teleformación

Datas:

13 de setembro ao 3 de outubro 2022

 

Exame

6.10.2022 17.30 h

Reformas lexislativas de incidencia procesual no ámbito civil  

 

50 prazas

 

 

30 horas

 

 

Teleformación

 

Datas:

21 de outubro ao 22 de novembro 2022

 

Exame

25.11.2022 16.30 h

Reformas lexislativas de incidencia procesual no ámbito penal  

50 prazas

 

30 horas

Teleformación Datas: 28 de outubro ao 28 de novembro de 2022 Exame

2.12.2022 17.30 h

A custodia compartida nas crises matrimoniais  

50 prazas

 

17 horas

 

Teleformación

Datas: 21 de marzo ao 5 de abril 2022

 

Exame

8.4.2022 18.30 h

A custodia compartida nas crises matrimoniais  

50 prazas

 

17 horas

 

Teleformación

Datas: 16 de setembro ao 3 de outubro 2022 Exame

6.10.2022 16.30 h

A prisión provisional como medida cautelar persoal no proceso penal  

50 prazas

 

30 horas

 

Teleformación

Datas: 10 de outubro ao 10 de novembro 2022 Exame

16.11.2022 17.30 h

Asistencia xurídica gratuíta  

50 prazas

 

20 horas

 

Teleformación

Datas: 22 de abril ao 12 de maio 2022 Exame

19.5.2022 16.30 h

Estatuto xurídico do persoal ao servizo da Administración de xustiza  

50 prazas

 

25 horas

 

Teleformacion

Datas: 19 de marzo ao 13 de xuño 2022 Exame

16.6.2022 17.30 h

A actividade dos xulgados de garda: actuacións propias e alleas aos xulgados de instrución  

50 prazas

 

20 horas

 

Teleformación

Datas: 30 de maio ao 18 de xuño 2022 Exame

22.6.2022 17.30 h

 

Módulo II. Contencioso II

 

50 prazas

 

25 horas

 

Teleformacion

Datas:28 de outubro ao 23 de novembro 2022 Exame

28.11.2022 18.30 h

Módulo II. Violencia de xénero e familiar. Tramitación  

50 prazas

 

30 horas

 

Teleformacion

Datas: 18 de abril ao 3 de maio 2022 Exame

20.5.2022 18.30 h

Módulo IV. Actividades procesuais dos xulgados de instrución  

50 prazas

 

30 horas

 

Teleformación

Datas: 31 de outubro ao 21 novembro 2022 Exame

2.12.2022 18.30 h

Módulo IV. Xurisdición voluntaria  

50 prazas

 

30 horas

 

Teleformación

Datas: 30 de maio ao 18 de xuño 2022 Exame

22.6.2022 18.30 h

Módulo IV. Xurisdición voluntaria  

50 prazas

 

30 horas

 

Teleformación

Datas: 23 de setembro ao 14 de outubro 2022 Exame

19.10.2022 17.30 h

Organización de arquivos xudiciais e expurgo  

50 prazas

 

25 horas

 

Teleformación

Datas:

26 de setembro ao 21 de outubro 2022

Exame

26.10.2022 17.30 h

A morte homicida 30 prazas 12 horas Presencial

Para médico forenses

O día 24 de novembro, das 9.30 ás 14.00 h e das 15.30 ás 18.30 h. O día 25 de novembro, Exame

25.11.2022 13.30 h

Violencia familiar. Violencia sobre a muller e os menores: a violencia vicaria.  

20 prazas

 

12 horas

 

Presencial

Para médico forenses

O día 20 de outubro, das 9.30 ás 14.00 h e das 15.30 ás 18.30 h. O día 21 de outubro, das 9.30 ás 14.00 Exame

21.10.2022 13.30 h

Integración das bases de datos de Minerva e boas prácticas no manexo da aplicación procesual  

50 prazas

 

30 horas

 

Teleformación

 

28 de outubro ao 28 de novembro 2022

 

Exame

1.12.2022 18.30 h

 

Los comentarios están cerrados.