Cursos de linguaxe xurídico, listados provisionais.

Na intranet públicanse hoxe os listados provisionais dos admitidos aos cursos de linguaxe xurídico superior e medio, os cales podedes consultar nos links correspondentes.

As solicitudes as que lle falta a documentación sinalada nas listaxes provisionais deben ser subsanadas no prazo de 10 días naturais a partir do 18/09/2008.

Los comentarios están cerrados.