CONVOCATORIA DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAUDE

 

Seguindo instrucións do director xeral de Xustiza, convócase o Comité de Seguridade e Saúde Laboral, na seguinte data e hora indicados:

Data: 24/02/2023

Hora: 11:00 h

Lugar: EGAP (Aula número 2-planta baixa)

Orde do día:

  1. Aprobación da acta da reunión do 9 de febreiro de 2023
  2. Protocolo de acoso laboral e outras condutas discriminatorias
  3. Información sobre a Programación anual en prevención de riscos laborais para 2023
  4. Avaliación de riscos da Cidade da Xustiza de Vigo
  5. Rogos e preguntas.

 

 

 

 

 

Los comentarios están cerrados.