CONVOCATORIA DE PROBAS PARA OBTER OS NIVEIS CELGA 2 E 4

Resultado de imagen de cursos celgaNo día de hoxe publícase no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se convocan probas para obter os certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4.

As probas dos distintos niveis Celga terán lugar na segunda quincena do mes de novembro de 2019.

As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada.

As persoas que desexen inscribirse nas probas Celga deberán cubrir o formulario de solicitude, segundo o modelo PL500C, que se publica como anexo I desta resolución, e aboar a taxa que se indica na convocatoria.

O prazo de presentación das solicitudes, así como o de pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame, será de 15 días hábiles, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia

RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2019 (código de procedemento administrativo PL500C).

Descargar PDF

Los comentarios están cerrados.