CONVOCATORIA DA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 2022

ACCIÓN SOCIAL 2022

CONVOCATORIA DA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 2022

Convócase para a celebración, a través do sistema de videoconferencia, da comisión de acción social, na data e hora que se indica:

Data: 09/09/2022

Hora: 10:00 h.

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior.

2. Listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2022.

Los comentarios están cerrados.