Carta do Director Xeral aos representantes dos sindicatos con motivo da publicación no DOG do CAT e do complemento especifico do Imelga

Polo Director Xeral de Xustiza remitiuse aos representantes dos sindicatos unha carta explicando os motivos da publicación no DOG, o pasado día 22.1.2010, das ordes que fixan o importe do Complemento Autonómico Transitorio e o complemento específico do Imelga. Para visualizar a carta pulsa sobre a imaxe.

Enlaces relacionados:

Publicado o importe do CAT e o complemento específico do Imelga

Los comentarios están cerrados.