CALENDARIO IRPF 2022 (EXERCICIO 2021) E CUESTIÓNS IMPORTANTES A TER EN CONTA NO IRPF APLICABLE Á NOSA NÓMINA

irpf

 • DATAS CLAVE DA DECLARACIÓN DA RENDA 2021/22

 • 6 de abril: inicio da campaña por Internet.
 • 3 de maio:  ábrense as solicitudes para a declaración  telefónica.
 • 5 de mayo: inicio da campaña por teléfono.
 • 26 de mayo: ábrense as solicitudes para a declaración presencial.
 • 1 de xuño: inicio da campaña presencial.
 • 19 de xuño: cérranse as solicitudes para a declaración presencial.
 • 27 de xuño: último día para presentar a declaración con resultado a ingresar con domiciliación a cuenta.
 • 29 de xuño: cérranse as solicitudes para a declaración telefónica e presencial.
 • 30 de xuño: cérranse as solicitudes por internet.
 • 7 de novembro: último día para ingresar o segundo plazo en caso de pago fraccionado.

SPJ-USO FAICHE GRATIS A DECLARACIÓN DA RENDA!!!

AFÍLIATE A SPJ-USO: FEITOS, non palabras!!!

ℹ➡ Neste post imos analizar e dar resposta a importantes cuestións, todas elas relacionadas co IRPF aplicado á nosa nómina. Entre elas ¿cómo pagar menos IRPF mes a mes?.

¿De que  depende o importe de IRPF que me aplican na nómina?

O IRPF que pagamos mes a mes, que nos retén o noso pagador, son pagos a conta da nosa declaración de IRPF que faremos ao ano seguinte de terminar o exercicio fiscal. A porcentaxe que nos aplican, pode estar influído principalmente por tres factores:

 • Unidade familiar, debido a que pagaremos menos se temos fillos por exemplo.
 • Minusvalía, que implica subir o umbral do mínimo exento de tributación.
 • Hipoteca da vivenda habitual adquirida antes do 1 de xaneiro de 2013 (entre outros requisitos).

¿Podo pedir que me reduzan o importe que me aplican?

Moitos nos preguntades se é posible pedir ao departamento de nóminas que reduzan a porcentaxe de IRPF que nos aplican na nómina mes a mes, xa que logo sempre a declaración da renda sáevos a devolver. A resposta é que non,  vannos a aplicar a porcentaxe que arroxe o programa informático que utilizan en función dos datos de que dispoñen.

O que si debemos ter claro é que o que paguemos de máis mes a mes, ao facer a nosa declaración de IRPF ao ano seguinte, teránnolo que devolver cando poñamos as contas claras con Facenda.

¿Podo pedir que me aumenten o importe que me aplican?

Hai xente que prefire pagar mes a mes e logo, cando fan a declaración, atoparse con que Facenda tenlles que devolver diñeiro. No fondo, non deixa de ser unha hucha que non podemos tocar.

A resposta é que si, podemos presentar un escrito dirixido ao departamento de nóminas solicitando que nos aumenten  a porcentaxe que nos aplican mes a mes. En calquera caso, queremos insistir na idea de que, unha vez realizada a declaración de IRPF, poñeremos as contas claras e, ao final, sexa de forma anticipada ou a posteriori, pagaremos exactamente o que nos corresponde en función da nosa situación fiscal.

¿Cómo podo pagar menos IRPF mes a mes?

Xa dixemos que non se pode pedir que nos reteñan menos IRPF do que calcule o programa informático que utilizan, pero si podemos actualizar e comunicar ao departamento de nóminas a nosa situación actual, o que pode facer que nos baixe a porcentaxe de IRPF que nos aplican. Cando entramos a traballar cubrimos o modelo 145 da AEAT, onde temos que informar das nosas circunstancias persoais que inflúen no cálculo do importe que pagaremos de IRPF. Desde que presentamos devandito modelo, pouca xente preocúpase de actualizar esa comunicación cando varían as súas circunstancias. Así por exemplo, pódese dar o caso de que, xa traballando, tivésemos o noso primeiro fillo/a, ou un segundo, ou terceiro!. Poden recoñecernos unha minusvalía igual ou superior ao 33%… Se non comunicamos estas novas circunstancias, os pagos a conta que estamos a realizar de IRPF non están axustados e poderían ser inferiores aos que nos estean aplicando.

¿Cómo comunico ou actualizo os meus datos para pagar menos IRPF?

Para comunicar as novas circunstancias á Administración debemos cubrir o modelo 145 da Axencia Tributaria “Comunicación de datos ao pagador” e remitilo a nosa Delegación Provincial “Nóminas”. Neste modelo debemos cubrir os nosos datos e na casilla correspondente a actualización da nosa situación, por exemplo si compramos unha primeira vivenda e temos unha hipoteca, si temos un fillo ou se nos recoñece unha minusvalía, entre outros.

No caso de que queiramos aumentar a retención do IRPF, debemos dirixir a nosa delegación un escrito no que consten os nosos datos e a solicitude do aumento en tanto por cen que queiramos aplicar.

Deixamos aquí un enlace ao Modelo 145 da Axencia Tributaria:⤵⤵

https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/G603/mod145_es_es.pdf

Para calquer dúbida ou aclaración, non dubides en contactor co delegado sindical de SPJ-USO da túa zona.

Los comentarios están cerrados.