AUXILIO XUDICIAL. ELECCIÓN DE DESTINOS E PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

No BOE do día 8 de abril, diferentes resolucións en relación ao proceso selectivo de auxilio xudicial ( OEP 2017+2018) que implican a apertura de prazo para a elección de destino así como para a presentación de documentación. OLLO que son dous trámites! Debedes consultar tanto a Orde JUS/284/2022, do Ministerio de Xustiza, que vos situamos en primeiro lugar; como a Orde ou resolución correspondente ao ámbito territorial polo que vos presentastes.


MINISTERIO DE XUSTIZA- APROBADOS-Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza

TERRITORIO MINISTERIO DE XUSTIZA –Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PAÍS VASCO-Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA.- Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza.

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA.- Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA-Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PRINCIPADO DE ASTURIAS-Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANTABRIA-Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza

COMUNIDADE AUTÓNOMA DA RIOXA- Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza

COMUNITAT VALENCIANA- Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ARAGÓN- Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS-Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA- Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza

COMUNIDAD DE MADRID-Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza


MINISTERIO DE XUSTIZA

Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza Orde JUS/285/2022, do 1 de abril, pola que se publica a relación de aprobados/ as do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado por Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.

PDF (BOE-A-2022-5711 – 55 páxs. – 3.934 KB)

TERRITORIO MINISTERIO DE XUSTIZA

Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza Orde JUS/284/2022, do 1 de abril, pola que se publica a relación de prazas correspondentes ao ámbito de Península e Baleares, que se ofrecen aos/as aspirantes aprobados/ as no proceso selectivo para ingreso no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, quenda libre, convocado por Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.

PDF (BOE-A-2022-5710 – 33 páxs. – 1.163 KB)

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PAÍS VASCO

Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza Orde do 1 de abril de 2022, do Departamento de Igualdade, Xustiza e Políticas Sociais, pola que se publica a relación de prazas correspondentes ao ámbito da Comunidade Autónoma do País Vasco, que se ofrecen aos/as aspirantes aprobados/ as no proceso selectivo para ingreso no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, quenda libre, convocado por Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.

PDF (BOE-A-2022-5719 – 6 páxs. – 311 KB)

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza Resolución do 1 de abril de 2022, do Departamento de Xustiza, pola que se publica a relación de prazas correspondentes ao ámbito de Cataluña, que se ofrecen aos/as aspirantes aprobados/ as no proceso selectivo para o ingreso no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, quenda libre, convocado por Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.

PDF (BOE-A-2022-5720 – 22 páxs. – 972 KB)

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza Resolución do 1 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, pola que se publica a relación de prazas correspondentes ao ámbito territorial de Galicia, que se ofrecen aos/as aspirantes aprobados/ as no proceso selectivo para ingreso no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, quenda libre, convocado por Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.

PDF (BOE-A-2022-5721 – 8 páxs. – 320 KB)

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza Resolución do 1 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Oficina Xudicial e Fiscal da Consellería de Turismo, Rexeneración, Xustiza e Administración Local, pola que se publica a relación de prazas correspondentes ao ámbito de Andalucía, que se ofrecen aos/as aspirantes aprobados/ as no proceso selectivo para ingreso no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, quenda libre, convocado por Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.

PDF (BOE-A-2022-5722 – 14 páxs. – 634 KB)

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PRINCIPADO DE ASTURIAS

Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza Resolución do 1 de abril do 2022, da Consellería de Presidencia, pola que se publica a relación de prazas correspondentes ao ámbito do Principado de Asturias, que se ofrecen aos/as aspirantes aprobados/ as no proceso selectivo para ingreso no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, quenda libre, convocado por Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.

PDF (BOE-A-2022-5723 – 9 páxs. – 359 KB)

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza Orde PRE/38/2022, do 1 de abril, pola que se publica a relación de prazas correspondentes ao ámbito da Comunidade Autónoma de Cantabria, que se ofrecen aos/as aspirantes aprobados/ as no proceso selectivo para ingreso, no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, quenda libre, convocadas por Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.

PDF (BOE-A-2022-5724 – 8 páxs. – 385 KB)

COMUNIDADE AUTÓNOMA DA RIOXA

Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza Resolución do 1 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza e Interior, da Consellería de Servizos Sociais e Gobernanza Pública, pola que se publica a relación de prazas correspondentes ao ámbito da Comunidade Autónoma da Rioxa, que se ofrecen aos/as aspirantes aprobados/ as no proceso selectivo para ingreso no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, quenda libre, convocado por Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.

PDF (BOE-A-2022-5725 – 5 páxs. – 312 KB)

COMUNITAT VALENCIANA

Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza Resolución do 1 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Modernización e Relacións coa Administración de Xustiza, da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Pública, pola que se publica a relación de prazas correspondentes ao ámbito da Comunitat Valenciana, que se ofrecen aos/as aspirantes aprobados/ as no proceso selectivo para ingreso, no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, quenda libre, convocada por Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.

PDF (BOE-A-2022-5726 – 16 páxs. – 647 KB)

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza Resolución do 1 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, do Departamento de Presidencia e Relacións Institucionais, pola que se publica a relación de prazas, correspondentes ao ámbito da Comunidade Autónoma de Aragón, que se ofrecen aos/as aspirantes aprobados/ as no proceso selectivo para ingreso no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, quenda libre, convocado por Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.

PDF (BOE-A-2022-5727 – 5 páxs. – 303 KB)

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS

Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza Resolución do 1 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Relacións coa Administración de Xustiza, da Consellería de Administracións Públicas, Xustiza e Seguridade, pola que se publica a relación de prazas correspondentes ao ámbito de Canarias, que se ofrecen aos/as aspirantes aprobados/ as no proceso selectivo para ingreso, no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, quenda libre, convocado por Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.

PDF (BOE-A-2022-5728 – 14 páxs. – 708 KB)

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza Resolución 86/2022, do 1 de abril, da Dirección Xeral de Xustiza, do Departamento de Políticas Migratorias e Justica, pola que se publica a relación de prazas correspondentes ao ámbito da Comunidade Foral de Navarra, que se ofrecen aos/as aspirantes aprobados/ as no proceso selectivo para ingreso no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, quenda libre, convocado por Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.

PDF (BOE-A-2022-5729 – 8 páxs. – 377 KB)

COMUNIDAD DE MADRID

Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza Resolución do 1 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e Relacións coa Administración de Xustiza, da Consellería de Presidencia, Xustiza e Interior, pola que se publica a relación de prazas correspondentes ao ámbito da Comunidad de Madrid, que se ofrecen aos/as aspirantes aprobados/ as no proceso selectivo para ingreso no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, quenda libre, convocado por Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.

Los comentarios están cerrados.