ADXUDICACIÓNS DE SUBSTITUCIÓNS 16/02/22

RESOLUCION do Director Xeral de Xustiza do 16/02/2022, pola que se resolve a convocatoria de provisién temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitucién.

Con data 10/02/2022 ofertáronse para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitucions entre funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza, os postos relacionados no anexo I da dita convocatoria.

No seguinte enlace vos deixamos o listado de adxudicacións:

 

ResolucionDX_Publicacion_Adxudicacions-2

Los comentarios están cerrados.