Acción Social 2009 de Galicia

Pola DXX déusenos traslado dos listados definitivos, con cantidades, da acción social deste ano. Os listados serán publicados na Intranet e na páxina web da DXX http://cpapx.xunta.es/portal/xustiza/dxxpersoal.htm.

En aplicación da Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal, a admisión ou a exclusión dos solicitantes dos programas III (Axuda discapacidades) e IV (Axuda por celiaquía, intolerancia á lactosa e crohn) comunicarase persoalmente aos interesados.


NO DOG DE HOXE, 3.12.2009, PUBLÍCASE A RESOLUCIÓN DO 25 DE NOVEMBRO DE 2009, DA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, POLA QUE SE ANUNCIA A EXPOSICIÓN PÚBLICA DAS LISTAXES DEFINITIVAS DAS SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DOS PROGRAMAS CORRESPONDENTES ÁS AXUDAS DO FONDO DE ACCIÓN SOCIAL DO ANO 2009 PARA O PERSOAL AO SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DESTINADO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

Para máis información poñervos en contacto cos nosos delegados sindicais.

Los comentarios están cerrados.