EGAP – CONVOCADO CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA

A EGAP CONVOCA O CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA

ℹ️➡️ Destinatarios:  Empregados públicos en situación de servizo activo ou asimilada, da Admon. xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das súas entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, que se encadre nas seguintes categorías:
• Grupo A (subgrupos A1 e A2) do persoal funcionario.
• Grupos I e II do persoal laboral.:

🔴No caso de non se cubrir a totalidade das prazas convocadas, ás vacantes que resulten poderá acceder o persoal empregado público das ditas categorías, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración local e da Administración de xustiza

🔴 Datas: do 13 de setembro ao 25 de outubro de 2022.

🔴 Lugar: EGAP

🔴 Duración: 114 horas lectivas, 30 de clases prácticas presenciais e 84 de teleformación.

📡 As clases prácticas son os días 13, 20 e 27 de setembro e 4, 11 e 25 de outubro de 2022

📡 Horario das presenciais: pola mañá, das 11.00 ás 14.00; pola tarde, das 16.00 ás 19.00.

🔴 As solicitudes O formulario de matrícula no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula&gt; ata as 23.55 horas do día 31 de xullo de 2022.

 

Accede ao doga:⤵️⤵️
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220615/AnuncioO150-070622-0001_gl.html

Los comentarios están cerrados.