ÚLTIMA HORA: SUBSTITUCIÓNS

RESOLUCIÓN do Director Xeral de Xustiza do 28/12/2020, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución.

Con data 17/12/2020 ofertáronse para a súa provisión temporal mediante o sistema de SUBSTITUCIÓN entre funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza, os postos relacionados no anexo I da dita convocatoria:

-Decanato. Servizo de Notificacións e Embargos A Coruña (CAX)

-Xdo. Cont.-Adtvo. n. 1 A Coruña (CXPA)

-Xdo. Instrución n. 3 Ferrol (CXPA)

-Xdo. Instrución n. 1 Ourense (CTPA)

-Imelga. Subdirección Territorial de Pontevedra (CAX)

-Xdo. Mercantil. N. 3 Pontevedra (Sede Vigo) (CAX)

Accede a la Resolución

Los comentarios están cerrados.