Archivo diario: 15/05/2023

COMISIÓNS DE SERVIZOS – PUBLICADA A RESOLUCIÓN COA ADXUDICACIÓN DEFINITIVA OFERTADA O 20/04/2023

 

PUBLICADA a resolución pola que se publica a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de postos de traballo mediante comisións de servizo OFERTAdas o 20/04/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 20 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza.

Contra a resolución ditada, poderase formular recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a Dirección Xeral de Xustiza, de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación, de conformidade cos artigos 8.2, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa.

A incorporación ao posto de traballo en comisión de servizos producirase na data de efectos administrativos indicados na resolución.

En todo caso, o posto de traballo deberá ser ocupado de xeito efectivo pola persoa adxudicataria da comisión de servizos. No caso de que a incorporación non se faga efectiva na data indicada na resolución de adxudicación, entenderase que a persoa interesada renuncia á praza e decaerá no seu dereito; a praza adxudicarase, de ser o caso, á seguinte persoa solicitante segundo a orde obtida na valoración de solicitudes.

Acceder a resolución pinchando no seguinte enlace: ⤵⤵

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DAS COMISIÓNS DE SERVIZO DAS PRAZAS OFERTAS O 20-04-2023

ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS OFERTAS EN SUBSTITUCIÓN O 05/05/2023

SUBSTITUCIÓNS

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de SUBSTITUCIÓNS, ofertadas o 05.05.2023.

▪️ Amplía información e accede á resolución:

RESOLUCIÓN ADXUDICACIÓN SUBSTILTUCIÓN PRAZAS OFERTAS O 05-05-2023

CONVOCADOS CURSOS JURÍDICOS DE GALLEGO PARA EL PERSONAL QUE ESTÁ FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

spjinforma

PUBLICADA EN EL DOGA DE 15/05/2023, RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2023 por la que se convocan cursos de lenguaje jurídico gallego para el año 2023, destinados al personal al servicio de la Administración de justicia que preste servicios fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia.

SPJ-USO llevaba solicitando y reiterando a la Oficina de Política Lingüística, a la EGAP y a la DXXustiza, la convocatoria de más ediciones y con más plazas para los Cursos de Lengua Gallega (Celga), así como de Lenguaje Jurídico y Administrativo, tanto para el personal de Justicia en la CC.AA como para el personal destinado fuera de la Comunidad.

El número de plazas de cada curso convocado será de 25

Los cursos se impartirán según se indica a continuación:

Sigue leyendo