Archivo diario: 11/01/2023

PAGO 🪙 DOS ATRASOS CORRESPONDENTES A 2022 DA CARREIRA PROFESIONAL e CANTIDADES A PERCIBIR!!!

📢🔊 ÚLTIMA HORA‼️

👉 PAGO 🪙 DOS ATRASOS CORRESPONDENTES A 2022 DA CARREIRA PROFESIONAL e CANTIDADES A PERCIBIR‼️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ℹ️➡️ Xa está dispoñible no voso correo electrónico, así como a través do CIXTEC a nómina de atrasos de CARREIRA PROFESIONAL correspondentes ó ano 2022. Esta nómina substitúe á anterior correspondente á nómina e paga extra de  decembro.

🔴 Para determinar as cantidades líquidas a percibir en conta, debemos restar á cantidade líquida a percibir desta nova nómina de decembro, a cantidade líquida percibida en decembro, e o resultado é o que realmente nos ingresarán.

Esta nómina substitúe á anterior, e a administración súbenos a retención non sólo dos atrasos de carreira profesional, se non tamén de toda a nómina de decembro 😡😡

🔴 Trátase dos atrasos 2022 do 👉 grao 2️⃣ dos corpos de TRAMITACIÓN e AUXILIO 👉 e grao 1️⃣ de TÓDOLOS CORPOS.
🔴 O pago faise nunha “nómina correctora da de decembro” e supón as seguintes cantidades:
☑️ Forenses grao 1️⃣: 1.576  € brutos 🪙 
☑️ Xestión grao 1️⃣: 1.103  € brutos🪙
☑️ Tramitación grao 1️⃣ ou 2️⃣: 711,65 € brutos🪙
☑️ Auxilio grao 1️⃣ ou 2️⃣: 604,00 € brutos 🪙
🔴 Fiscalmente é un ingreso a tódolos efectos computable no exercicio fiscal 2022 (irá incluído no certificado de ingresos do 2022), e en consecuencia non será preciso facer unha declaración complementaria do IRPF.
🔴 Lembrade que o prazo de presentación de solicitudes do 👉 Grao 2 para Xestión e Forenses é de 15 días hábiles a partir do 📆 2 de febreiro de 2023.

SPJ-USO: Pioneiro e impulsor da Carreira profesional na Xustiza!!!
FEITOS, non palabras!!!

 

NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES: 11/01/23

SUBSTITUCIÓNS

NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES: 11/01/23

 

 

➡️ Publicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza (https://intranet.xustiza.gal) e mais na web da Consellería :
https://ficheiros-web.xunta.gal/xustiza/persoal/concurso-traslados/2023/20230111-resolucion-novas-substitucions.pdf

https://intranet.xustiza.gal/documents/20562/26660/20230111_ResolucionNovas_Subst.pdf/43e63566-4c73-4182-928a-6965f38570e0

🔴PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de tres3⃣días hábiles desde o día seguinte ao da publicación.

🔴Modelo de solicitude: Anexo II👉
Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web https://opax.xunta.es👉
Mentres non se habilite a opción de solicitude á través de OPAX , ou en caso de fallo acreditado do sistema, as solicitudes faranse conforme ao anexo II, e se for o caso a documentación ou alegacións, deberán presentarse na sede electrónica da Xunta (https://sede.xunta.gal/) mediante o modelo ou solicitude xenérica co código PR004A

🔴As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean en situación de servizo activo.👉
O persoal funcionario que na data da respectiva convocatoria estea a desempeñar un posto en comisión de servizos ou substitución poderá participar na dita convocatoria sempre que leve máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.👉
Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais; Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, se for o caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

▪️Accede á normativa 2022 que regula as substitucións: https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2022/06/SUBSTITUCIONS-normativa-2022-x.pdf

🔴Postos de traballo ofertados: Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular.

▪️Adxuntamos arquivo coas SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS.⤵️

CHAMAMENTOS DE INTERINOS – GALICIA – 11/01/2023

interinos

CHAMAMENTOS DE  INTERINOS 11/1/2023

 

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

  • XULGADO DE PRIMERA INSTANCIA N. 4 DE VIGO-CXPA -VACANTE
  • XULGADO DE PAZ DE BUEU-CXPA-VACANTE
  • XULGADO MERCANIL N. 3 DE PONTEVEDRA(SEDE EN VIGO) –              CTPA DESOCUPADO POR BAIXA POR ENFERMIDADE
  • FISCALIA DE AREA DE VIGO-CTPA -VACANTE
  • XULTADO DO PENAL N. 3 DE PONTEVEDRA-CTPA-VACANTE

PROVINCIA DE a coruña

  • XULGADO DE PAZ DE VIMIANZO, CUERPO DE AUXILIO XUDICIAL DESOCUPADO (FAI UNA SUBSTITUCIÓN NOUTRA)

PROVINCIA DE ourense

  • XULGADO DO SOCIAL N. 4 DE OURENSE,  CXPA -DESOCUPADO BAIXA POR ENFERMIDADE
  • FICALIA PROVINCIAL DE OURSENSE -CTPA- REFORZO

PROVINCIA DE lugo

  • FISCALIA PROVINCIAL DE LUGO- CAX- DESOCUPADO POR ESTAR EN COMISIÓN DE SERVICIOS
  • XULGADO DE PAZ DE QUIROGA- CAX- VACANTE

Ademais, este mércores 11 de xaneiro, non foi posible a publicación a través do OPAX das prazas ofertadas ao Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, por non existir ratio de dúas persoas por praza (só hai dúas persoas disponibles). As 4 prazas ofertadas son:

– Xdo. do Social 1 de Lugo

– Xdo. do Social 1 de Lugo

– Xdo. de Instrucción 3 de Lugo

– Xdo. de Primeira Instancia e Instrucción 1 de Viveiro

CANTIDADES A COBRAR EN CONCEPTO DE CARREIRA PROFESIONAL CORRESPONDENTE Ó ANO 2022

CANTIDADES A COBRAR EN CONCEPTO CARREIRA PROFESIONAL CORRESPONDENTE A ATRASOS DO ANO 2022

Ante as múltiples consultas, informámosvos que se trata dos atrasos 2022:

👉 grao 2️⃣ dos corpos de TRAMITACIÓN e AUXILIO

👉 e grao 1️⃣ de TÓDOLOS CORPOS.

🔴 O pago faise nesta semana, nunha “nómina correctora da de decembro” e supón as seguintes cantidades:

☑️ Forenses grao 1️⃣: 1.576,77 € 🪙
☑️ Xestión grao 1️⃣: 1.103,51 € 🪙
☑️ Tramitación grao 1️⃣ e 2️⃣: 711,65 € 🪙
☑️ Auxilio grao 1️⃣ e 2️⃣: 604,00 € 🪙

Fiscalmente é un ingreso a tódolos efectos computable no exercicio fiscal 2022 (irá incluído no certificado de ingresos do 2022), e en consecuencia non será preciso facer unha declaración complementaria do IRPF.

XUBILACIÓNS 2023 – CÁLCULO DE PENSIÓNS‼️

XUBILACIÓNS 2023 – CÁLCULO DE PENSIÓNS‼️

Para o ano 2023, foi publicado no BOE a revalorización e actualización das pensións, así como os haberes reguladores das pensións de Clases Pasivas para o ano 2023, que a continuación resumimos no referente ós funcionarios da Administración de Xustiza.

SPJ-USO FAICHE UN CÁLCULO DA TÚA PENSIÓN.
PONTE EN CONTACTO CO TEU DELEGADO DE SPJ-USO.